Friday, May 10, 2013

is it worth it? | megéri?

(magyar lent van)

is it worth it?

I know it's been a couple of weeks since I've written. Honestly, I didn't feel like I had anything to write. but that's ok. I was recently thinking about results. the truth is in today's world if results aren't see immediately then you're considered a failure. if results don't increase year on year, then your a failure. but the question for me, as a child of God, someone who has given the last 18 years of their life serving God in Hungary, should I measure my success this way? Long ago I came to understand that what God considers success and what the world considers success are two completely different things. I don't just say this as a way to soothe my soul because I don't see results like the world. I say this because it's true.

After Paul the Apostle explained the reality & the result of the resurrection of Jesus, he told the Corinthian church this, "therefore, my beloved brothers, be steadfast, immovable, always abounding int he work of the Lord, knowing that in the Lord your labor is not in vain." (1 Corinthians 15:58). Because Jesus is alive, what we do for Him is NOT in vain even if we don't see the results. 

I must admit that I've gone through many a time where I've questioned if my labor for the Lord in Szeged mattered. I've recently (and graciously) been reminded that it does. Recently a new couple came to church on a Wednesday night.Being newcomers I greeted them and asked how they heard about the church & if they were from Szeged. They told me that they were originally from Szeged but they regularly listen to us online because they live in Canada and attend a Hungarian church there. They heard about Golgota Szeged because on of the pastors there has been listening to our services and been preparing his messages from what he's been hearing. Now I must admit this completely blew me away!!

Also I've been witnessing, again and again, how the Gospel is slowly but surely changing people into the image of Christ. How marriages are being restored, how people are coming to faith.

So let me encourage you, that you might not ever see the result of your labor for the Lord wherever you are but be assured that God sees your faithful labor for His Kingdom and your labor is not in vain. So stop thinking that it is and get back on mission and take the Gospel to where God has you.

your fellow laborer,

kyle 

Megéri?

Tudom, hogy már néhány hete, hogy nem írtam, őszintén szólva, nem igazán volt mit írnom. De jól van ez így. Mostanában az eredményeken gondolkozom. Az az igazság, hogy manapság, ha nem látnak eredményeket azonnal, akkor bénának találnak. Ha az eredmények nem növekednek évről évre, akkor sikertelen vagy. De számomra, Isten gyermekeként és olyan valakiként, aki életének utóbbi 18 évét Isten szolgálatának szentelte Magyarországon, az a kérdés, hogy így kell-e mérnem a sikert? Már régen rájöttem arra, hogy amit Isten tekint sikernek és amit a világ, az két teljesen más dolog. Nem csak azért mondom, hogy megnyugtassam a lelkem, mert nem látok a világ szerinti sikereket, azért mondom, mert ez az igazság.

Miután Pál apostol elmagyarázta Jézus feltámadásának valóságát és annak eredményét, azt mondta a korinthusi gyülekezetnek: "Ezért, szeretett testvéreim, legyetek szilárdak, rendíthetetlenek, buzgólkodjatok mindenkor az Úr munkájában, hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiábavaló az Úrban." (1 Korinthus 15:58). Mivel Jézus él, amit érte teszünk, az NEM hiábavaló, még akkor sem, ha nem látunk eredményeket.

El kell, hogy ismerjem, sokszor átmentem már olyan időszakokon, amikor megkérdőjeleztem, hogy vajon az Úrért való munkám Szegeden számít-e? Isten mostanában (kegyelmesen) emlékeztetett arra, hogy nagyon is számít. Nemrégiben egy új házaspár jött a gyülekezetbe az egyik szerda este. Újak lévén, köszöntöttem őket és megkérdeztem, hogy honnan hallottak a gyülekezetről és hogy szegediek-e. Azt mondták, hogy eredetileg szegediek, de rendszeresen online hallgatnak bennünket, mert Kanadában élnek és ott járnak egy magyar nyelvű gyülekezetbe. Onnan hallottak a Golgota Szegedről, hogy az egyik ottani pásztor a mi alkalmainkat hallgatja és abból készül az Istentiszteletre. El kell, hogy ismerjem ettől teljesen elámultam!!
Annak is újra és újra tanúja voltam, ahogy az Evangélium szépen lassan az embereket Krisztus képére formálja. Hogy álltak helyre házasságok, emberek hogyan jutottak hitre.

Had bátorítsalak azzal tehát, hogy lehet, hogy sosem fogod meglátni az Úrért végzett munkád eredményét akárhol is légy, de tudd, hogy Isten látja, hogy hűségesen munkálkodsz az Ő Királyságáért és a munkád nem hiábavaló. Ne gondold tehát, hogy nem számít, hanem menj vissza a misszióba és vidd el az Evangéliumot oda, ahová Isten helyezett téged. 

munka-társad

kyle 

No comments:

Post a Comment