Friday, August 30, 2013

some thoughts on social media | néhány gondolat a közösségi médiáról

(magyar lent van)

some thoughts on social media

I've got to admit, I love social media. I'm on Facebook, Twitter (@kyleeckhart) and Istagram. I love how through these different mediums I can stay connected with friends and family all over the world.  Something struck me as I was teaching through 2 Timothy 3. Paul is telling Timothy about the difficult times that will exists in the last days. The difficulty will be created by people, their attitudes and actions. One characteristic really stuck out to me, Paul said that people would be "boastful". To boast is speak excessively about yourself and your accomplishments. One downside to social media (and I do believe there are a few. such as addiction, disconnect from personal relationships, etc.) is that it feeds the desire to boast. If you don't believe me just take a look at your Facebook wall. What do you see? you see everyone talking about how awesome their life is, the great place they are or vacationed at, the amazing food they are eating, and the awesome plans they have for the weekend. 

So I guess my question is, what are you boasting in? What are you, as a Christian, talking about on Facebook?

I believe that as Christians we need to have a proper understand of how and why we should use social media. I think that part of that is to understand that social media is a venue in which we're to live and talk about our faith. We are Christians not only when we're at church, we're also Christians when we're on Facebook and Twitter. 

I believe that social media is a wonderful tool by which Christians can share the Gospel and the effects of the Gospel in our lives. Now I'm not saying that we shouldn't be posting stuff about ourselves. I know I like to share pictures of my family & things we're doing but I also love to share about what God is doing in Golgota Szeged (@golgotaszeged on twitter) and Scriptures that encourage me.

So I think in the digital age that we're living in we need begin to view social media as not only a place to talk about ourselves but as a mission field where we talk about Jesus. I do believe that God can and does use social media to encourage Christians and get the Gospel to people. I'm just concerned that we view these things as tools to promote self and not exalt Jesus. We should be using our social media not only for what we're doing but for what God is doing, not only for what we think but for sharing what God says in Scripture.

Let me encourage you to begin to think of how you can use social media in a strategic way to take the Gospel to people who might not otherwise hear.

For “everyone who calls on the name of the Lord will be saved.” How then will they call on him in whom they have not believed? And how are they to believe in him of whom they have never heard? And how are they to hear without someone preaching? And how are they to preach unless they are sent? As it is written, “How beautiful are the feet of those who preach the good news!”
 - Romans 10:13-15 

In our context Paul might write, how beautiful are the fingers that preach the Good News online.

Social media is a great tool. Let's use it for the greatest purpose of all, the Gospel.

kyle

Néhány gondolat a közösségi médiáról

El kell, hogy ismerjem, nagyon szeretem a közösségi médiát. Fennvagyok a Facebookon, Twitteren (@kyleeckhart) és az Instagramon is. Nagyon szeretem, ahogy a különböző eszközökön keresztül tudom tartani a kapcsolatot a barátaimmal és a családommal a világ minden tájáról. Viszont volt valami, ami belém hasított, ahogy a 2 Timóteus 3-at tanítottam. Pál Timóteusnak az utolsó napokban fellépő nehéz időkről beszél. Arról a nehézségről, amit az emberek a hozzáállásukkal és a tetteikkel teremtenek. Egy jellemző nagyon kiugrott, amikor Pál azt mondta, hogy az emberek "dicsekvők" lesznek. A dicsekvés az, amikor az ember túlzóan beszél saját magáról és a teljesítményéről. Az a közösségi média egyik árnyoldala (és szerintem van néhány pl függőség, elszakadás a személyes kapcsolatoktól, stb.), hogy az ember dicsekvési vágyát táplálja. Ha nem hiszed, csak nézd meg a Facebookodat. Mit látsz? Azt látod, hogy mindenki arról beszél, hogy az életük milyen csodálatos, milyen nagyszerű helyeken vannak/voltak nyaralni, milyen bámulatos ételeket esznek és milyen klassz terveik vannak a hétvégére. 

Szóval, gondolom az a kérdés merül fel, te mivel dicsekszel? Te keresztényként miről beszélsz a Facebookon? 

Úgy hiszem, hogy nekünk keresztényeknek pontosan kell látnunk, hogy miért és hogyan használjuk a közösségi médiát. Azt gondolom, hogy ez abból áll, hogy megértjük, hogy a közösségi média egy találkozóhely, ahol nekünk meg kell élnünk a hitünket és beszélnünk kell arról. Nem csak a gyülekezetben vagyunk keresztények, hanem a Facebookon és a Twitteren is. 

Hiszem azt, hogy a közösségi média egy csodálatos eszköz, amivel a keresztények meg tudják osztani az Evangéliumot és az Evangélium hatását az életünkben. Nem azt mondom, hogy nem volna szabad kiraknunk semmit magunkról. Szeretek megosztani képeket a családomról és arról, hogy miket csinálunk, de azt is nagyon szeretem megosztani, hogy mit tesz Isten a szegedi Golgotában (@golgotaszeged a Twitteren) és azokat az Igehelyeket, amelyek bátorítanak. 

Szóval azt gondolom, hogy ebben a digitális korban, amiben élünk, ideje, hogy a közösségi médiát ne csak egy olyan helynek tekintsük, ahol saját magunkról beszélünk, hanem egy missziós mezőnek is, ahol Jézusról beszélünk. Hiszem, hogy Isten tudja és szokta is használni a közösségi médiát arra, hogy keresztényeket bátorítson és eljuttassa az Evangéliumot  embereknek. Csak amiatt aggódom, hogy ezeket az eszközöket arra használjuk, hogy saját magunkat reklámozzuk, és nem arra, hogy Jézust magasztaljuk. Ne csak arra használjuk a közösségi médiát, hogy mi mit csinálunk, hanem arra is, hogy mit tesz Isten, nem csak arról, hogy mi mit gondolunk, hanem azt is osszuk meg, hogy mit mond Isten az Igéjében. 

Hagy bátorítsalak arra, hogy kezdj el gondolkodni azon, hogy hogyan tudnád stratégiai szempontból használni a közösségi médiát arra, hogy eljuttathasd az Evangéliumot az embereknek, akik lehet, hogy másként ezt nem hallhatnák.

Hiszen "aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül." De hogyan hívják segítségül azt, akiben nem hisznek? Hogyan is higgyenek abban, akit nem hallottak? Hogyan hallják meg igehirdető nélkül? És hogyan hirdessék, ha nem küldettek el? Így van megírva: „Milyen kedves azoknak a jövetele, akik az evangéliumot hirdetik!” - Róma 10:13-15 

A mi esetünkben Pál azt mondhatta volna, milyen kedves azoknak az ujja, akik a Jó Hírt az interneten hirdetik.

A közösségi média egy nagyszerű eszköz. Használjuk hát a legnagyobb cél, az Evangélium érdekében.


kyle

Saturday, August 17, 2013

Let's connect | Tartsunk össze


If you're reading this then I'm guessing that you are, in some way, connected with Golgota Szeged. Because you are let me share something that has always bothered me. Over the years we've had so many people come visit our church & usually we talk with them & when they leave we hope they'll return. Some have, more have not! If you've come back, thank you!
I want to try to put a stop to this trend because I think when we let people come & leave with the "hope" that they'll come we're not caring for people as much as we should. We don't want to be pushy but we also want to care about everyone who walks through the doors simply because God loves them & cares for them.
To help stop this we've designed "connection cards". When a new person comes to the church we want to get one of these cards into their hands so that we can connect & follow up with them. 

Why is connection important for new visitors? 

A few weeks ago a family came to church from Makó. A couple people talked with them and learned that they heard about Golgota Szeged on the internet and came to check us out because they go to a church in Makó but it's not a good church and there aren't any good churches in that city. They said that there were a lot of people like them there. It looked like a possible opportunity for us but because no one got their contact information they are now "lost in the wind". 
I believe our church is a good church. I believe that our church can be used by God to help lots of people & see them built up in the Christian faith, but that can't happen if we let them slip away. 
If we love people, we should pursue people.

Why is connection important for you?

Connection isn't just important for new people in our church, connection is important for those of all already attending Golgota Szeged. As we're studying the 7 churches in Revelation we see that Jesus is talking to churches. The majority of the New Testament epistles are written to churches. Paul encourages Timothy to "…pursue righteousness, faith, love, and peace, along with those who call on the Lord from a pure heart." (2 Timothy 2:22) What Paul is saying is that we need other Christians in our lives if we're going to be successful in pursuing these things cause we can't do life alone.

That is why I'm really excited about launching our cell groups this September. For many this is the next step you need to take in your Christian life. Connecting with other believers to dig deeper into God's Word and sharing your life with them. Over 50 times the Bible gives us a "one another" statement. Love one another, bear one another's burdens, pray for one another, comfort one another, forgive one another, bear with one another, encourage one another. These things are impossible to do alone and not too easy to do in the context of a Sunday service or a Wednesday night Bible Study.

We're planning on launching 3-4 cell groups in connection with a big sermon series I'll be preaching through the Sermon on the Mount starting September 15th. 

what I'm asking..

  1. talk to new people when they walk in the door & get them a connection card. Connection cards are available  at the bar in both English & Hungarian. Please have guests fill them out & put it in the offering box or get it back to one of the church leaders so we can follow up. 
  2. get connected to a cell group. 
  3. pray about how you can get people better connected with Jesus through Golgota Szeged. 

looking forward to a better, stronger connection!

kyle


Ha ezt most olvasod, akkor feltételezem, hogy valamilyen formában kötődsz a Golgota Szegedhez. Mivel ez így van, had osszak meg veled valamit, ami mindig is zavart. Az évek során rengeteg ember látogatott el hozzánk a gyülekezetbe és általában beszélgettünk velük és amikor elmentek reméltük, hogy majd visszajönnek.

Néhányan visszajöttek de még többen nem! Ha te visszajöttél, akkor köszi!

Szeretném ezt a folyamatot megállítani, mert azt gondolom, hogy ha hagyjuk, hogy az emberek csak jöjjenek és menjenek azzal a „reménnyel”, hogy majdcsak visszajönnek, akkor nem törődünk velük annyira, amennyire kellene. Nem akarunk nyomulni, inkább csak törődni azokkal az emberekkel, akik bejönnek az ajtón egyszerűen csak azért, mert Isten szereti őket és törődik velük.

Hogy ezt megakadályozzuk „kapcsolat kártyákat” terveztünk. Azt szeretnénk, hogy amikor egy új ember bejön a gyülekezetbe kapjon egy ilyen kártyát, hogy kapcsolatot tudjuk építeni vele.

Miért ilyen fontos az új látogatókkal való kapcsolat?

Néhány héttel ezelőtt jött egy család Makóról. Néhányan beszélgettek velük és megtudták, hogy az interneten hallottak a Golgota Szegedről és azért látogattak meg bennünket, mert ahova  Makóra járnak gyülekezetbe az nem jó gyülekezet és nem is igen van jó gyülekezet a városban. Azt is mondták, hogy sok hozzájuk hasonló ember van Makón. Ez egy lehetőségnek látszott számunkra, de mivel senki sem kért el tőlük semmilyen elérhetőséget valahogy „elfújta őket a szél”.

Hiszem azt, hogy a gyülekezetünk egy jó gyülekezet. Hiszem, hogy Isten tudja használni a gyülekezetünket, hogy sok embernek segítsen és láthassa őket a keresztény hitben épülni, de ez csak akkor történhet meg, ha nem hagyjuk őket kisiklani.

Ha szeretjük az embereket, nekünk kell utánuk mennünk.

Miért fontos neked a kapcsolat?

A kapcsolat nemcsak az új embereknek fontos, de mindenkinek, aki a Golgota Szegedbe jár. Ahogy most a Jelenések könyve hét gyülekezetét tanulmányozzuk, azt láthatjuk, hogy Jézus a gyülekezetekhez szól. Az Újszövetségi levelek nagy része gyülekezeteknek íródott. Pál arra bátorítja Timóteust, hogy: „Törekedj viszont az igazságra, a hitre, a szeretetre, a békességre azokkal együtt, akik tiszta szívből hívják segítségül az Urat.” (2 Timóteus 2:22). Azt mondja itt Pál, hogy szükségünk van más keresztényekre az életünkben, hogyha sikeresek akarunk lenni e dolgok elérésében, mert nem tudjuk az életet egyedül élni.

na ezért vagyok tényleg izgatott a most szeptemberben induló Sejtcsoportok kapcsán. Sokatoknak ez a következő lépés, amit meg kell tennetek a keresztény életetekben. Más keresztényekkel kapcsolatot építeni, mélyebbre ásni Isten Igéjében és megosztani az életünket egymással. A Biblia több, mint 50 alkalommal említi az „egymást” kifejezést. Szeressétek egymást, hordozzátok egymás terheit, imádkozzatok egymásért, hordozzátok egymást, bátorítsátok egymást. Ezeket a dolgokat lehetetlen megtenni egyedül, és nem könnyű a vasárnapi Istentisztelet, vagy a szerdai Bibliaóra keretén belül.

Szeptember 15-től 3-4 sejtcsoport indítását tervezzük, melynek alapja a Hegyi Beszédre épülő prédikáció sorozatom lesz.

Amit kérek…

Beszélgessetek az új emberekkel, amikor bejönnek az ajtón és adjatok nekik egy kapcsolat kártyát. A kapcsolatkártyák elérhetők a bárpultnál mind magyarul, mind pedig angolul. Kérjétek meg a vendégeket, hogy töltsék ki ezeket a kártyákat és dobják be az adománygyűjtő dobozba, vagy adják oda valamelyik gyülekezetvezetőnek, hogy tovább tudjuk építeni a kapcsolatot
Kapcsolódj be egy sejtcsoportba. 
Imádkozz azzal kapcsolatban, hogy hogyan tudod az embereket közelebb vinni Jézushoz a Golgota Szegeden keresztül.. 

Már alig várom a jobb, erősebb kapcsolatokat!

kyle