Friday, August 30, 2013

some thoughts on social media | néhány gondolat a közösségi médiáról

(magyar lent van)

some thoughts on social media

I've got to admit, I love social media. I'm on Facebook, Twitter (@kyleeckhart) and Istagram. I love how through these different mediums I can stay connected with friends and family all over the world.  Something struck me as I was teaching through 2 Timothy 3. Paul is telling Timothy about the difficult times that will exists in the last days. The difficulty will be created by people, their attitudes and actions. One characteristic really stuck out to me, Paul said that people would be "boastful". To boast is speak excessively about yourself and your accomplishments. One downside to social media (and I do believe there are a few. such as addiction, disconnect from personal relationships, etc.) is that it feeds the desire to boast. If you don't believe me just take a look at your Facebook wall. What do you see? you see everyone talking about how awesome their life is, the great place they are or vacationed at, the amazing food they are eating, and the awesome plans they have for the weekend. 

So I guess my question is, what are you boasting in? What are you, as a Christian, talking about on Facebook?

I believe that as Christians we need to have a proper understand of how and why we should use social media. I think that part of that is to understand that social media is a venue in which we're to live and talk about our faith. We are Christians not only when we're at church, we're also Christians when we're on Facebook and Twitter. 

I believe that social media is a wonderful tool by which Christians can share the Gospel and the effects of the Gospel in our lives. Now I'm not saying that we shouldn't be posting stuff about ourselves. I know I like to share pictures of my family & things we're doing but I also love to share about what God is doing in Golgota Szeged (@golgotaszeged on twitter) and Scriptures that encourage me.

So I think in the digital age that we're living in we need begin to view social media as not only a place to talk about ourselves but as a mission field where we talk about Jesus. I do believe that God can and does use social media to encourage Christians and get the Gospel to people. I'm just concerned that we view these things as tools to promote self and not exalt Jesus. We should be using our social media not only for what we're doing but for what God is doing, not only for what we think but for sharing what God says in Scripture.

Let me encourage you to begin to think of how you can use social media in a strategic way to take the Gospel to people who might not otherwise hear.

For “everyone who calls on the name of the Lord will be saved.” How then will they call on him in whom they have not believed? And how are they to believe in him of whom they have never heard? And how are they to hear without someone preaching? And how are they to preach unless they are sent? As it is written, “How beautiful are the feet of those who preach the good news!”
 - Romans 10:13-15 

In our context Paul might write, how beautiful are the fingers that preach the Good News online.

Social media is a great tool. Let's use it for the greatest purpose of all, the Gospel.

kyle

Néhány gondolat a közösségi médiáról

El kell, hogy ismerjem, nagyon szeretem a közösségi médiát. Fennvagyok a Facebookon, Twitteren (@kyleeckhart) és az Instagramon is. Nagyon szeretem, ahogy a különböző eszközökön keresztül tudom tartani a kapcsolatot a barátaimmal és a családommal a világ minden tájáról. Viszont volt valami, ami belém hasított, ahogy a 2 Timóteus 3-at tanítottam. Pál Timóteusnak az utolsó napokban fellépő nehéz időkről beszél. Arról a nehézségről, amit az emberek a hozzáállásukkal és a tetteikkel teremtenek. Egy jellemző nagyon kiugrott, amikor Pál azt mondta, hogy az emberek "dicsekvők" lesznek. A dicsekvés az, amikor az ember túlzóan beszél saját magáról és a teljesítményéről. Az a közösségi média egyik árnyoldala (és szerintem van néhány pl függőség, elszakadás a személyes kapcsolatoktól, stb.), hogy az ember dicsekvési vágyát táplálja. Ha nem hiszed, csak nézd meg a Facebookodat. Mit látsz? Azt látod, hogy mindenki arról beszél, hogy az életük milyen csodálatos, milyen nagyszerű helyeken vannak/voltak nyaralni, milyen bámulatos ételeket esznek és milyen klassz terveik vannak a hétvégére. 

Szóval, gondolom az a kérdés merül fel, te mivel dicsekszel? Te keresztényként miről beszélsz a Facebookon? 

Úgy hiszem, hogy nekünk keresztényeknek pontosan kell látnunk, hogy miért és hogyan használjuk a közösségi médiát. Azt gondolom, hogy ez abból áll, hogy megértjük, hogy a közösségi média egy találkozóhely, ahol nekünk meg kell élnünk a hitünket és beszélnünk kell arról. Nem csak a gyülekezetben vagyunk keresztények, hanem a Facebookon és a Twitteren is. 

Hiszem azt, hogy a közösségi média egy csodálatos eszköz, amivel a keresztények meg tudják osztani az Evangéliumot és az Evangélium hatását az életünkben. Nem azt mondom, hogy nem volna szabad kiraknunk semmit magunkról. Szeretek megosztani képeket a családomról és arról, hogy miket csinálunk, de azt is nagyon szeretem megosztani, hogy mit tesz Isten a szegedi Golgotában (@golgotaszeged a Twitteren) és azokat az Igehelyeket, amelyek bátorítanak. 

Szóval azt gondolom, hogy ebben a digitális korban, amiben élünk, ideje, hogy a közösségi médiát ne csak egy olyan helynek tekintsük, ahol saját magunkról beszélünk, hanem egy missziós mezőnek is, ahol Jézusról beszélünk. Hiszem, hogy Isten tudja és szokta is használni a közösségi médiát arra, hogy keresztényeket bátorítson és eljuttassa az Evangéliumot  embereknek. Csak amiatt aggódom, hogy ezeket az eszközöket arra használjuk, hogy saját magunkat reklámozzuk, és nem arra, hogy Jézust magasztaljuk. Ne csak arra használjuk a közösségi médiát, hogy mi mit csinálunk, hanem arra is, hogy mit tesz Isten, nem csak arról, hogy mi mit gondolunk, hanem azt is osszuk meg, hogy mit mond Isten az Igéjében. 

Hagy bátorítsalak arra, hogy kezdj el gondolkodni azon, hogy hogyan tudnád stratégiai szempontból használni a közösségi médiát arra, hogy eljuttathasd az Evangéliumot az embereknek, akik lehet, hogy másként ezt nem hallhatnák.

Hiszen "aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül." De hogyan hívják segítségül azt, akiben nem hisznek? Hogyan is higgyenek abban, akit nem hallottak? Hogyan hallják meg igehirdető nélkül? És hogyan hirdessék, ha nem küldettek el? Így van megírva: „Milyen kedves azoknak a jövetele, akik az evangéliumot hirdetik!” - Róma 10:13-15 

A mi esetünkben Pál azt mondhatta volna, milyen kedves azoknak az ujja, akik a Jó Hírt az interneten hirdetik.

A közösségi média egy nagyszerű eszköz. Használjuk hát a legnagyobb cél, az Evangélium érdekében.


kyle

1 comment:

  1. Great blog...I have felt that way for a long time...use your blog to praise the Lord, lift up His purpose and vision for this world, and be an encouragement to others to live a Christ-like life. Don't be boastful of yourself, but boast about the goodness of God and encourage others before yourself!

    ReplyDelete