Wednesday, October 30, 2013

some thoughts on Halloween | nehány gondolat a Halloween-ről

(magyar lent van)
Some people might not like what I'm about to say but let me ask you to just take a minute to consider what I have to say about Halloween.

As a Christian, every year I see different Facebook posts or articles telling Christians to avoid Halloween like the plague. The message is basically "a good Christian doesn't celebrate Halloween because it's a holiday that worships the devil”.

While I’m clearly aware of the origins of Halloween, may I submit that Halloween as we know it is just a commercialized version of what some people think it is? I ask this question because growing up, we always celebrated Halloween & I went trick-or-treating every year. Funny, I didn’t turn out an active Satan worshipper but the pastor of a church who loves Jesus. There is a young man in our church who was an active Satan worshiper and Halloween had nothing to do with it. 

 So what’s the deal with Christians and Halloween? well first let me say that I do believe this, like many other holidays is so over commercialized that now it’s only about profit for companies. 

 that being said let me just ask these 2 questions…

1. why do Christians come down so hard on this one day and show almost total disregard to many of the Satanic attitudes that typify everyday western life? (for example - pride, greed, materialism, self-centeredness, hatred, etc.) Shouldn't we be more concerned about these things on a daily basis than people dressing up once a year and giving kids candy? Why are we making such a big issue out of this one day? Could it be because we know that we should do something about evil and we think if we condemn this one day we can ignore or even partake in the Satanic attitudes that are promoted and so prevalent the rest of the year?

2. If we're so uncomfortable with Halloween, why are we comfortable with celebrating other pagan holidays that have been "Christianized" such as Christmas and Easter? Why is the celebration or lack there of, of a holiday the standard for Christian faithfulness?

Am I saying Christians should celebrate Halloween? Like so many things this is, I believe, a matter of conscience. For years my wife and I have had friends over for “pumpkin carving parties” and every year we’ve enjoyed spending time with family and friends which we would not have otherwise spent together if it were just another day. Now that we have kids are we going to carve pumpkins & celebrate Halloween? Sure. Because as we’re carving pumpkins we can teach our kids something about God. How He takes this seemingly normal thing, puts His hand to work and forms what He wants, then He places His light in it to shine in the darkness. I see the way people carve pumpkins as very similar to the work that God does in the lives of people. 

Are there dangers associated with Halloween? Obviously. But I see the bigger dangers in the every day Satanic attitudes I mentioned above. More people actively worship Satan on a daily basis by putting themselves first in their lives, and I’m not talking about non-Christians here. 

So what should Christians do at Halloween? I know many churches have “Harvest Festivals” or “Fall Festivals”. I think the reason being is because people want to celebrate. People want to celebrate the blessings of God in their lives. I say, “let people celebrate. let people enjoy time with family and friends they love. let people imagine that they are a superhero, pirate, or Darth Vader.” Cause here is how I see Halloween.  When we put on a costume pretending to be someone else, we need to stop and think for a minute how Jesus took upon human flesh to came as a man and took our place on the Cross to die for our sins. We also need to think about how God has placed the light of Jesus in our lives and that He is working in us forming us into His image and that we’re now called to shine our light for Him though our good works. Judging people never shines God’s light, good works do.So let me encourage you with the words of Jesus, be it Halloween or not, "In the same way, let your light shine before others, so that they may see your good works and give glory to your Father who is in heaven.”(Matthew 5:16) 

Vannak, akiknek lehet, hogy nem tetszik az, amit mondani fogok, de hadd kérjelek meg, hogy szánj egy percet arra, hogy végiggondolod, amit mondanom kell Halloween kapcsán.

Keresztényként minden évben látok különböző Facebook bejegyzéseket, vagy cikkeket, amelyek azt  állítják, hogy keresztényeknek kerülniük kell a Halloweent, mint a pestist. Az üzenet alapvetően az, hogy "a jó keresztény nem ünnepli a Halloweent, mert ez egy ördög imádó ünnep."


Bár teljesen  tisztában vagyok a Halloween eredetével, mégis megkérdezném, hogy a Halloween ahogy mi ismerjük, nem csak egy fogyasztható változata annak, amit néhány ember úgy gondol, hogy az ami?  Azért kérdezem, mert gyerekkoromban, mi mindig ünnepeltük a Halloweent és minden évben mentem cukrot-vagy-csínyt túrára. Vicces, de nem lettem aktív Sátán imádó, hanem egy gyülekezet pásztora, aki szereti Jézust. Van egy fiatalember a gyülekezetünkben, aki aktív Sátán imádó volt és a Halloweenhez semmi közük nem volt.

Szóval mi a helyzet a keresztények és a Halloween kapcsolatával? Hát először is hadd mondjam el, hogy úgy látom, hogy ez is, mint sok más ünnep annyira elüzletiesedett, hogy már csak a pénzről szól.

 ezzel együtt,  hadd tegyem fel a következő 2 kérdést ...

1.   Miért támadják a keresztények ilyen keményen ezt az egy napot, viszont teljesen figyelmen kívül hagynak sok más sátáni hozzáállást, ami a mindennapi nyugati világot jellemzi? (büszkeség, kapzsiság, anyagiasság, én-központúság, gyűlölet stb.) Nem kellene napi szinten jobban törődni ezekkel a dolgokkal, mint azzal, hogy az emberek egyszer egy évben beöltöznek, és a gyerekeknek cukrot adnak? Miért csinálunk olyan nagy ügyet ebből az egy napból? Nem azért, mert tudjuk, hogy kellene tenni valamit a gonoszság ellen és azt gondoljuk, hogy ha ezt az egy napot kárhoztatjuk, akkor figyelmen kívül hagyhatjuk azokat sátáni attitűdöket,vagy akár részt is vehetünk azokban, amelyek elterjedtek és egész évben jelen vannak?

    2. Ha annyira kellemetlen a Halloween, akkor miért nem kellemetlen más kereszténnyé formált pogány ünnepek ünnepelése, mint a karácsony és a húsvét? Miért egy ünnep megtartása, vagy nem megtartása  a keresztény hűség mércéje?

     Azt mondom tehát, hogy a keresztényeknek meg kell ünnepelniük a Halloweent? Úgy gondolom, mint oly sok minden ez is lelkiismereti kérdés. Évekig a feleségem és én a barátainkkal "tök faragó partikat" tartottunk, és így minden évben időt tölthettünk a családunkkal és a barátainkkal, amit nem tölthettünk volna együtt, ha az csak egy sima nap lett volna. Most, hogy már, hogy gyerekeink is vannak, fogunk tököt faragni és ünnepelni a Halloweent? Persze. Mert faragás közben Istenről tudjuk tanítani a gyerekeket. Hogyan veszi a kezébe ezt a látszólag hétköznapi dolgot és hogyan formálja azzá amivé akarja, aztán az Ő fényét helyezi bele, hogy a sötétségben világítson. Nagyon hasonlónak látom azt, ahogy az emberek faragják tököt ahhoz, ahogy Isten alakítja az
Vannak veszélyek a Halloweennel kapcsolatban? Természetesen. De nagyobb veszélyt látok a fönt említett mindennapi sátáni hozzáállásokban. Több ember imádja aktívan a sátánt napi szinten azáltal, hogy magukat helyezik az első helyre az életükben , és most nem a nem-keresztényekről beszélek.

Szóval, mit kezdjenek a keresztények a Halloweennel? Tudom, hogy sok gyülekezetben van "szüreti mulatság" vagy " Őszi Fesztivál". Azt hiszem, ennek az az oka, hogy az emberek ünnepelni akarnak. Az emberek meg akarják ünnepelni Isten áldását az életükben. Azt mondom, "hagy ünnepeljenek, hagy élvezzék a családjukkal és a barátaikkal töltött időt. Hagy képzeljék azt, hogy szuperhősök, kalózok, vagy Darth Vaderek." Mert én így látom a Halloweent. Amikor jelmezt veszünk fel és úgy teszünk, mintha valaki más volnánk, meg kell állnunk és el kell gondolkoznunk egy percig azon, hogy Jézus emberi testet öltött, hogy emberként jöjjön el és elfoglalja a helyünket a kereszten, hogy meghaljon a bűneinkért. Azt is át kell gondolnunk, hogy Isten Jézus fényét helyezte az életünkbe, és hogy Ő munkálkodik bennünk, hogy minket saját képmására formáljon és mi arra vagyunk elhívva, hogy a mi fényünk Neki ragyogjon a jó cselekedeteink által. Az emberek elítélése soha nem ragyogtatja Isten világosságát, a jó cselekedetek viszont nagyon is.


Hadd bátorítsalak Jézus szavaival, akár Halloween van, vagy sem: "
Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat." (Máté 5:16 )

6 comments:

 1. LIKE! well said my Hungarian pastor friend! I especially like the spiritual references you used for pumpkin carving!

  ReplyDelete
 2. Good message, here in Hungary Easter (I mean that men flower grils) sometimes under the same light in christians' eyes, but this event can be used also as a great tool in God's hand to love each other.

  ReplyDelete
 3. Thank you for your post. Well-said.

  RETA@ http://evenhaazer.blogspot.com

  ReplyDelete
 4. If we're so uncomfortable with Halloween, why are we comfortable with celebrating other pagan holidays that have been "Christianized" such as Christmas & Easter?

  OK, what Pagan holidays go into Christmas and Easter? Or All Hallows' Day?

  An Een was the preparation fast-day for a Feast. Putting the Vigilia Omnium Sanctorum on Samhain, even if the name stuck to the new feast in Irish, was tantamount to forcing new Christians to choose. The Massgoers on November 1 had not been revelling on October 31.

  Saturnalia ended 21/23 of December. If you were a Christian preparing for 25 that meant you were fasting from well before 17 (beginning of Saturnalia) to 24 up to the time of Midnight Mass.

  And Easter, I cannot even begin to think of a connexion, unless your point is Jewish Passover became a Pagan feast by their rejection of Christ.

  ReplyDelete
 5. People can have their different opinions on the subject matter and I believe that you have written your opinions down thoroughly.

  ReplyDelete